logo
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y TÂN TẠO

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y TÂN TẠO


Lô 10 Đ. Số 1, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An
Thứ 2 – Thứ 7 | Từ 7h00 đến 16h00 | Cấp cứu, Nội trú: phục vụ 24/24
Banner chi tiết bệnh viện

Các dịch vụ

Mô tả

Đang cập nhật

Đang cập nhật