logo
Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Hoàn Mỹ Thủ Đức

Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Hoàn Mỹ Thủ Đức


241 Quốc lộ 1K, Linh Xuân, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ 2 - Thứ 6 (07:00- 18:00); Thứ 7 (7:00-11:30)
Banner chi tiết bệnh viện

Các dịch vụ

Mô tả

Đang cập nhật

Đang cập nhật